Services

Nytt Sett for Ny Kunde 145 minutes

Price: 1590 kr – 2390 kr

BOOK

About

Nytt sett av vippeextensions for en ny kunde. Her er det satt av nok tid til å vurdere naturlige vipper, velge vippetype og informere om vippepleie.