Services

Nytt Sett av Vippeextensions for NY KUNDEN 145 minutes

Service variants

About

Nytt sett av vippeextensions for en ny kunde. Her er det satt av nok tid til å vurdere naturlige vipper, velge vippetype og informere om vippepleie.

https://lashmaster.no/for-vippekunder/